Einde bewind

Beschermingsbewind is vrijwillig. Bij de aanvraag heeft u een reden aangegeven waarom u onder bewind gesteld wilde worden. Wanneer u het bewind wilt laten opheffen, moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. De rechter zal bij het beoordelen van uw verzoek altijd kijken naar de reden van aanvraag.

Wij vinden het fijn als de aanvraag voor het beëindigen van het bewind in overleg met ons gaat zodat wij hierop zijn voorbereid. Een doel van beschermingsbewind kan zijn om iemand financieel zelfredzaam te maken. Hiervoor hebben wij tijdens het bewind een plan van aanpak opgesteld. Als wij vinden dat dit doel behaald is, zullen wij altijd akkoord gaan met het beëindigen van het bewind. Ons akkoord kunt u dan meesturen naar de rechtbank. Er is dan geen zitting nodig om het bewind te beëindigen. Wanneer wij denken dat het (nog) niet verstandig is om het bewind te beëindigen, gaan we met u in gesprek om u te begeleiden naar financiële zelfredzaamheid. Bij sommige cliënten is dit naar onze mening niet mogelijk en sommige cliënten vinden wellicht tegen ons advies in dat ze er wel aan toe zijn om hun financiën weer zelf te beheren. Deze cliënten staat het vrij om toch een verzoek in te dienen bij de rechtbank. De rechtbank zal ons dan eerst schriftelijk om onze mening vragen en vervolgens zal er een zitting gepland worden waarin zowel u als finob hun mening mogen toelichten. De rechter zal vervolgens uitspraak doen. Voor het indienen van een verzoek bij de rechtbank moet u griffiekosten betalen. Wanneer u inkomen op of rond bijstandsniveau heeft, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Nadat wij de beschikking voor het einde van het bewind ontvangen hebben, zullen wij alle instanties waarmee u een financiële relatie hiervan op de hoogte brengen. We vragen hen het postadres weer te wijzigen in u woonadres. U krijgt het beheer over de bankrekeningen en u ontvangt schriftelijk informatie over uw budgetplan zodat u het allemaal soepel kunt overnemen. Wij raden u aan om de constructie van een aparte leefgeldrekening aan te houden zodat u niet per ongeluk geld kunt uitgeven dat bedoeld was voor de betaling van vaste lasten.

Wanneer u na de overdracht nog vragen heeft, mag u ons altijd nog bellen.