Tarieven

De tarieven voor beschermingsbewind zijn in de wet geregeld. Hieronder vindt u alle verschillende bedragen.

Dienst Tarief alleenstaande Tarief gezin termijn
beschermingsbewind €                   111,29 €                   133,55 per maand
beschermingsbewind o.b.v. schulden €                   144,02 €                   172,83 per maand
aanvangswerkzaamheden beschermingsbewind €                   628,47 €                   754,19 per maand
opmaken eindrekening en verantwoording bij beëindiging €                   235,71 €                   282,78 per maand
extra werkzaamheden i.v.m. verhuizing / verkoop / ontruiming woning €                   392,77 €                   392,77 eenmalig
beheer persoonsgebonden budget tijdens beschermingsbewind €                   589,15 €                   589,15 per PGB per jaar
extra werkzaamheden buiten de standaard taken €                     78,53 €                     78,53 per uur (alleen na goedkeuring rechter)

 

Cliënten die een inkomen ontvangen op of rond bijstandsniveau hebben recht op bijzondere bijstand (uitleg) voor bewindvoeringskosten. Wij vragen dit in principe voor u aan. Wanneer u geen of niet volledige bijzondere bijstand ontvangt doordat uw inkomen te hoog is, zullen we de eerste facturen van finob binnen de eerste twaalf maanden van het bewind proberen te voldoen door middel van maandelijkse aflossing.