Tijdens het bewind

Wanneer wij de beschikking van de rechtbank binnen hebben, openen wij voor u drie nieuwe rekeningen: een beheerrekening voor de inkomsten en uitgaven, een leefgeldrekening waarvan u een pinpas krijgt en een spaarrekening. Het kan zijn dat u zich daarvoor even moet gaan legitimeren bij de bank. Zodra wij bij de rekeningen kunnen, schrijven we alle instanties aan waarmee u een financiële relatie heeft, zoals uw werkgever of uitkeringsinstantie, de (zorg)verzekering, woningstichting, energie-en waterleverancier, enz. Wij vragen deze instanties om de post voortaan naar ons te sturen en het rekeningnummer te wijzigen. Wanneer u schulden heeft, vragen we ook om de hoogte hiervan door te geven, zodat we een inventarisatie kunnen maken voor eventuele schuldhulpverlening.

Voor de rechtbank moeten wij een boedelbeschrijving (banksaldi en hoogte van de schulden aan het begin van het bewind) en een plan van aanpak maken. Deze komen we na ongeveer drie maanden samen met het budgetplan (overzicht van uw inkomsten en uitgaven) met u bespreken. Tijdens dit gesprek bespreken we ook of het nodig is om ergens op te bezuinigen of dat er zaken zoals verzekeringen die wij noodzakelijk vinden missen.

Pas als het budgetplan positief is, dus als er meer inkomsten zijn dan uitgaven, en er gereserveerd kan worden voor onvoorziene uitgaven en eventueel voor een schuldenregeling, zijn wij in staat het bewind goed te voeren. Wij zorgen er dan ook te allen tijde voor dat het budgetplan positief is. De cliënt is er in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor dat het inkomen op orde is. Wanneer dit niet het geval is, zullen we in overleg gaan om het budgetplan toch positief te krijgen.

In het begin zullen wij zoveel mogelijk geld proberen te reserveren voor onvoorziene uitgaven. Dit zijn uitgaven die je niet van tevoren ziet aankomen, zoals een kapotte wasmachine. Ons streven is om ongeveer een maandinkomen apart te zetten. Dit betekent dat er de eerste tijd naast het leefgeld geen extra geld beschikbaar is. Wanneer er voldoende is gereserveerd, is het mogelijk om af en toe extra leefgeld aan te vragen. Wij hanteren een aanvraagtermijn van een week (vijf werkdagen) zodat we goed kunnen berekenen of het mogelijk is en we de nodige procedures in acht kunnen nemen. Ook willen we de cliënt hiermee leren om vooruit denken. De aanvraag kan telefonisch of per e-mail gebeuren. We willen graag het exacte bedrag weten en de reden waarvoor het wordt aangevraagd. Wanneer het geld beschikbaar is, staat het na een week op de leefgeldrekening. Als dit niet zo is, bellen of mailen we uiterlijk een dag van tevoren om dit te laten weten.

Alle post die voor u bij ons binnenkomt, wordt gescand en opgeslagen in ons digitale dossier. De originele brieven sturen wij één keer per maand, op het moment dat uw bankafschriften binnenkomen, aan u door. Wij vragen u de bankafschriften goed te bekijken (kloppen de inkomsten en uitgaven?) en met vragen te bellen. Met de overige post hoeft u in principe niets te doen behalve doorlezen zodat u weet wat er speelt en het vervolgens netjes op te bergen. Ook hiervoor geldt dat u altijd moet bellen als u iets niet begrijpt. Wanneer u wel iets moet doen met een bepaald poststuk schrijven wij er een apart briefje bij.

Het beschermingsbewind betekent niet dat er geen schuldeisers meer bij u aankloppen. Wij stellen hen op de hoogte van het bewind maar we kunnen de invorderingsmaatregelen niet stoppen. Wanneer u nog post thuis ontvangt, vragen wij u dit zo snel mogelijk naar ons door te sturen. Wij schrijven de desbetreffende instantie dan (nogmaals) aan met het verzoek het postadres te wijzigen.

Zodra de financiële situatie stabiel is, zullen wij u doorverwijzen naar de schuldhulpverlenende instantie van de gemeente waar u woont. Vaak moet u zichzelf aanmelden en kunnen wij het contact daarna overnemen. In sommige gevallen wordt de financiële situatie nooit of pas na heel lange tijd stabiel. Dan zetten wij alles op alles om de cliënt hiervan geen hinder te laten ondervinden. Ons doel is de wekelijkse doorbetaling van het leefgeld, maar dit mag niet ten koste gaan van de betaling van de vaste lasten. Wanneer deze betalingen in gevaar komen, kunnen we ervoor kiezen het leefgeld te verlagen zodat er geen nieuwe schulden ontstaan en er toch wekelijks een beetje leefgeld beschikbaar is. Wanneer u kinderbijslag ontvangt, kunnen we in overleg ook een deel hiervan inzetten zodat de uitbetaling van uw leefgeld in ieder geval gegarandeerd is. Gelukkig hoeven we deze maatregelen maar zelden te nemen.

Het is belangrijk dat we u altijd kunnen bereiken als er iets is. Daarom moet u wijzigingen zoals een nieuw telefoonnummer altijd aan ons doorgeven. Ook wanneer u wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar of energieleverancier of als u wilt gaan verhuizen en alle andere wijzigingen die van invloed zijn op uw budgetplan moet u van tevoren met ons overleggen. Dit geldt ook voor wijzigingen in uw inkomen. Wanneer u niet overlegt, kan het zijn dat het budgetplan hierdoor negatief wordt en uw leefgeld niet helemaal meer kan worden uitbetaald.

Soms spelen er zaken zoals een wetswijziging waarmee onze cliënten in aanraking komen. Dit en alle wijzigingen binnen finob (denk aan gewijzigde openingstijden rondom feestdagen) communiceren wij met u via een nieuwsbrief. Deze ontvangt u een paar keer per jaar per post. Het is belangrijk om de nieuwsbrieven goed door te lezen zodat u op de hoogte bent van wat er speelt bij finob en rondom uw budgetplan. Klik op de link om het archief van onze nieuwsbrieven te bekijken.