Veelgestelde vragen

  • Waarom moeten mijn partner, ouders, broers, zussen of kinderen een akkoordverklaring tekenen? Bij de aanvraag van beschermingsbewind moeten de belanghebbenden, zoals partner en meerderjarige kinderen, laten weten wat zij van de gevraagde maatregel vinden. Als zij het eens zijn, kunnen zij een akkoordverklaring tekenen. Hiermee stemmen zij in met de maatregel en met de voorgestelde bewindvoerder. Zij hoeven dan niet naar de zitting te komen.
  • Waarom moet ik me legitimeren bij de bank? Het is de banken in de wet verplicht om hun klanten persoonlijk te legitimeren. Ondanks het feit dat wij onze cliënten volgens een protocol legitimeren, wil onze bank toch iedere cliënt aan de balie zien. Gelukkig mag dit ook in (de buurt van) de woonplaats van de cliënt.
  • Welke verzekeringen moet ik hebben bij finob? Een zorgverzekering is voor iedereen verplicht. Verder vinden wij het belangrijk dat onze cliënten een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en een uitvaartverzekering hebben. Als deze niet aanwezig zijn, zullen wij ze voor u regelen. Wij werken hiervoor samen met de Nederlandse Branche Polis (www.branchepolis.nl).
  • Wat is de hoogte van het leefgeld? Wij gaan uit van een bedrag van € 50 per week voor een alleenstaande en wanneer er sprake is van een gezin komt daar € 10 per extra gezinslid bij, met een maximum van € 90 voor een gezin met kinderen. Dus een gezin met twee kinderen ontvangt € 80 per week. Uiteraard gelden deze bedragen alleen als de inkomsten volledig op orde zijn.
  • Mag finob mijn kinderbijslag ‘inpikken’? In principe is de kinderbijslag bedoeld voor de kinderen. Wij willen hier dan ook zeker niet aankomen. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij een te hoog beslag op het inkomen of als de toeslagen verrekend worden door de Belastingdienst) kan het echter voorkomen dat wij voorstellen om (een deel van) de kinderbijslag in te zetten om te voorkomen dat er achterstanden op de betaling van de vaste lasten ontstaan. Dit doen we alleen na overleg met de cliënt. We zullen er wel alles aan doen om zo min mogelijk te gebruiken zodat er voor de kinderen ook nog wat overblijft en we zullen er samen met de cliënt alles aan doen om het inkomen op orde te krijgen zodat dit niet vaker hoeft te gebeuren.
  • Waarom heeft finob beperkte openingstijden? Wij zijn met vier medewerkers en we werken allemaal parttime. Om bij afwezigheid van een van ons de continuïteit te kunnen waarborgen, hebben wij ervoor gekozen maar vier dagen aanwezig te zijn. Zo is er ook tijdens ziekte of vakantie altijd iemand aanwezig om de cliënten te woord te staan. Met zijn drieën beheren wij alle dossiers. Wanneer we de hele dag bereikbaar zijn, is het lastig om de administratie rondom de dossiers bij te houden. Wij hebben gemerkt dat we met twee uur per dag toch alle cliënten de mogelijkheid geven om ons te bereiken zonder lange wachttijden. Voor cliënten waarvoor deze tijden niet handig zijn, hebben we de mogelijkheid om buiten deze tijden de voicemail in te spreken met een terugbelverzoek of een e-mail te sturen. Op vrijdagmiddag wordt de voicemail ook beluisterd en bij dringende zaken wordt er teruggebeld.